Forside
HåndboldGynmastikSeniorerTennisFoto1Foto2Foto3

Generalforsamling i Stavtrup IF Gymnastik 24. marts 2021

3. marts 2021

Indkaldelse til generalforsamling i Stavtrup IF Gymnastik
d. 24. marts 2021 kl. 19:30

Mødet vil grundet Corona være virtuelt. Du tilgår generalforsamlingen via dette link: https://meet.google.com/bnc-twgq-mac

Vi har en velfungerende bestyrelse, hvor vi arbejder godt sammen og løfter i flok. Vi mødes fysisk ca. 6 gange om året. Er der nogle der har lyst til at deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet eller påtage sig opgaver relateret til gymnastikforeningen hører vi meget gerne herom. Der er brug for alle kræfter og vi håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen!

Forslag til emner på generalforsamlingen skal sendes til Jakob Karlsen (jakob.karlsen76@gmail.com). BEMÆRK at indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Dagsorden til generalforsamling i Stavtrup IF Gymnastik d. 24. marts kl. 19.30

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for det forløbne år

3. Fremlæggelse af afdelingsregnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Godkendelse af afdelingens budgetforslag

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af afdelingsformand (Benedikte Jakobsen er på valg)

7. Valg af afdelingsbestyrelse (Lise Qvirin Krogh er på valg)

8. Valg af afdelingsbestyrelsen (Kim Djernæs er på valg)

9. Valg af 1 afdelingsrevisior og 1 revisorsuppleant (Christian Kjærgaard Thomsen - genopstiller, suppleant vakant)

10. Valg af afdelingens 5 repræsentantskabsmedlemmer ud over formanden samt to suppleanter. Repræsentantskabsmedlemmerne kan både være bestyrelsesmedlemmer og menige medlemmer. Afdelingsformanden er født medlem af repræsentantskabet.

11. Eventuelt

På gensyn!
Bestyrelsen

© 2018 Stautrup IF
Website Security Test