Forside
HåndboldGynmastikSeniorerTennisFoto1Foto2Foto3

Foreningsnyheder

Multihaludvalget: Invitation til udviklingsmøde 24. oktober

24-09-2019

Multihal -invitation

Tid: Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 20.00-21.30


Sted: Klokkeskovvej 1

Kære naboer i Stavtrup, Ormslev, Viby og det øvrige Sydbyen.

Drømmen om et fælles samlingssted for idræts- og kulturliv har længe eksisteret i Stavtrup og omegn.

Et sted, der forener naturen omkring Engsøen og Brabrandsøen med lækre faciliteter til teater, idræt, foredrag, café, med mere.

Drømmen bliver dog kun virkelig, hvis vi hjælper hinanden med at komme i mål. Multihaludvalget er et sted i processen, hvor der sker utroligt mange gode ting, men hvor vi samtidig har brug for hjælp og opbakning. Vi har eksempelvis brug for hjælp til fundraising, finde sponsorer, dialog med kommunen, jura, byggeteknik, foreningspleje, regnskab og budgettering, website, sociale medier, PR, markedsføring m.m. Vi håber, at du har lyst til at byde ind med det, som du brænder for. Herudover sætter vi selvfølgelig stor pris på både moralsk og økonomisk opbakning.

Derfor håber vi at se et MASSIVT fremmøde til vores fælles KICKOFF torsdag den 24. oktober kl. 20.00-21.30 i Stavtrup Hallen ved Højvangsskolen.

Aftenens program
• Visionen – hvad vil vi gerne opnå
• Hvad er der foregået indtil nu og hvor langt er vi
• Hvordan vil vi køre projektet fremadrettet - og hvordan kan du bidrage

Undervejs sætter vi tid af til spørgsmål og dialog.

Vi byder på øl, kaffe og vand – og masser af håbefuldt og positivt humør.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner
Multihaludvalget

Søren Kjærgaard Kristiansen, Anders Vestergaard Christensen, Heidi Frostholm Holch, Jan Nickelsen, Jane Haugaard Petersen, Niels Lyhne, Christian Kjærgaard Thomsen, Mathias Lægdsmand, Julie Daugaard, Lars Gjølme, Anne Thomsen, Mikkel Stærk Dickenson og Per Bo Andersen

Notat fra repræsentantskabsmøde 2018

26-04-2019

Til stede var repræsentanter for alle afdelinger, haludvalg og forretningsudvalg.
Dagsorden var i henhold til vedtægterne. Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af dirigent
  I lighed med tidligere år blev ikke valgt nogen.
 2. Formandens beretning for det forløbne år
  Omtalt blev den store aktivitet i afdelingerne og gode fælles arrangementer med julefest og idrættens dag.
  Fokus for hovedforeningen har igen været halprojektet med bl.a. et godt møde med på Søholm hvor projektet fra C F Møller blev valgt som det bedste at arbejde videre med.
  Et andet fokus for hovedforeningen har som altid været at sikre udgivelse af Riposten, hvor der godt kan bruges flere annoncer sådan at bladet mere kan hvile i sig selv.
  Idrætsforeningen holder kontakt med skolen bl.a. via at Niels Lyhne er inviteret med i skolebestyrelsen.
  Hovedforeningens økonomi er lille , men for mange år siden blev besluttet at pengene har det bedst i afdelingerne.
  Forretningsudvalget mangler nye medlemmer.
  Flemming fra håndbold var af FU indstillet til Idrætssamvirket som årets ildsjæl og blev blandt de 3 nominerede uden dog at blive udpeget. Men flot og berettiget med nomineringen.
 3. Hovedforeningens regnskab
  Blev godkendt uden bemærkninger. Opfordring til regnskab for haludvalget.
 4. Hovedforeningens budget
  Det blev vedtaget med uændret hovedforeningsbidrag på 30 kr for unge og 45kr for voksne idet drøftelse om forhøjelse blev udskudt.
 5. Forslag
  Der var ikke indkommet nogen.
 6. Valg af hovedformand
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Niels Lyhne.
 7. Valg af næstformand
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Simon U. Holm.
 8. Valg af kasserer
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Lone Weiss.
 9. Valg af sekretær
  Ingen valgt
 10. Valg af suppleanter
  Ingen valgte
 11. Valg af revisorer
  Genvalg til Villars Clausen og Ove Malling Beck
 12. Eventuelt
  Ikke noget at referere.

Som referent :
Niels Lyhne

Repræsentantskabsmøde 2018

21-03-2018

Tid og sted: D. 17. april kl. 19 i SIF'en

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Hovedforeningens regnskab 2017
4. Budget for hovedforeningen 2018
5. Eventuelle forslag
6. Valg af hovedformand
7. Valg af næstformand
8. Valg af kasserer
9. Valg af sekretær
10. Valg af to suppleanter til hovedbestyrelsen
11. Valg af revisor og suppleant
12. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være fremsendt til et medlem af forretnings-udvalget senest d. 3. april.

/Forretningsudvalget

Foredrag: Philip Thomsen "Seniorer – hold din krop og hjerne i form”

21-03-2018

Torsdag d. 12. april kl. 10 i SIF’en:
Foredrag v. Philip Thomsen
“Seniorer – hold din krop og hjerne i form”
Kr. 50,-
I pausen serveres kaffe og lidt sødt.
ALLE ER VELKOMNE, BARE MØD OP

Arrangør: Motion og Bevægelse for seniorer i Stavtrup

Referat Repræsentantskabsmøde 2017

22-05-2017

Referat kan læses her:

Udlån

25-04-2017

Selskabslokale

med Stavtrups bedste beliggenhed udlejes

SIF'en – som er beliggende i Stavtruphallen – udlejes til fest og andre sociale formål. 
Der er plads til 60 personer, og der er godt køkken med masser af service, nyt komfur og køle-/fryseskabe.

Priser
Eftermiddagsarrangement ex. 13.00-17.00. 
Det kan være fødselsdagsarrangement, 
hvor børnene kan gå direkte fra skolen kr. 300,00
Kort aftensarrangement ex. 18.00-22.00 kr. 300,00
Heldagsarrangement (fest) aften / nat kr. 1.000,00

Kontakt 
Jens Pedersen
E-mail: sifbooking@outlook.dk
Mobil: 20 20 31 33

BOOK HER

© 2018 Stautrup IF
Website Security Test