Forside
HåndboldGynmastikSeniorerTennisFoto1Foto2Foto3

Sidste nyt

Multihaludvalget: Invitation til udviklingsmøde 24. oktober

Multihal -invitation

Tid: Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 20.00-21.30


Sted: Klokkeskovvej 1

Kære naboer i Stavtrup, Ormslev, Viby og det øvrige Sydbyen.

Drømmen om et fælles samlingssted for idræts- og kulturliv har længe eksisteret i Stavtrup og omegn.

Et sted, der forener naturen omkring Engsøen og Brabrandsøen med lækre faciliteter til teater, idræt, foredrag, café, med mere.

Drømmen bliver dog kun virkelig, hvis vi hjælper hinanden med at komme i mål. Multihaludvalget er et sted i processen, hvor der sker utroligt mange gode ting, men hvor vi samtidig har brug for hjælp og opbakning. Vi har eksempelvis brug for hjælp til fundraising, finde sponsorer, dialog med kommunen, jura, byggeteknik, foreningspleje, regnskab og budgettering, website, sociale medier, PR, markedsføring m.m. Vi håber, at du har lyst til at byde ind med det, som du brænder for. Herudover sætter vi selvfølgelig stor pris på både moralsk og økonomisk opbakning.

Derfor håber vi at se et MASSIVT fremmøde til vores fælles KICKOFF torsdag den 24. oktober kl. 20.00-21.30 i Stavtrup Hallen ved Højvangsskolen.

Aftenens program
• Visionen – hvad vil vi gerne opnå
• Hvad er der foregået indtil nu og hvor langt er vi
• Hvordan vil vi køre projektet fremadrettet - og hvordan kan du bidrage

Undervejs sætter vi tid af til spørgsmål og dialog.

Vi byder på øl, kaffe og vand – og masser af håbefuldt og positivt humør.

Vi glæder os til at se jer!

Mange hilsner
Multihaludvalget

Søren Kjærgaard Kristiansen, Anders Vestergaard Christensen, Heidi Frostholm Holch, Jan Nickelsen, Jane Haugaard Petersen, Niels Lyhne, Christian Kjærgaard Thomsen, Mathias Lægdsmand, Julie Daugaard, Lars Gjølme, Anne Thomsen, Mikkel Stærk Dickenson og Per Bo Andersen

Indrykket: 24-09-2019

Familiefræs 2-3 årige søndag kl. 9-10 mangler deltagere

Vores Familiefræs 2-3 årige søndag kl. 9-10 har for få tilmeldte. Hvis du ikke nåede at få en plads til jeres barn eller er kommet i tanke om, at gymnastik selvfølgelig skal prøves af, så skal I tilmelde jer i løbet af ugen.

Tildmeld jeres barn via linket: /gymnastik/holdoversigt-og-tilmelding.aspx

Indrykket: 08-09-2019

Velkommen til gymnastiksæsonen 2019/2020

Kære alle gymnaster i Stavtrup IF

Vi er klar med en masse spændende hold til jer i den kommende gymnastiksæson.

Skynd jer at gå ind og læs om holdene under "Holdoversigt og tilmelding" og find de hold, der passer til dig!

Tilmeldingen åbner d. 12. august kl. 20.00. Vær klar - nogle af holdene bliver hurtigt fyldt op.

Vi glæder os meget til at se jer på gymnastikgulvet igen efter en dejlig og lang sommer.

 

Indrykket: 05-08-2019

Notat fra repræsentantskabsmøde 2018

Til stede var repræsentanter for alle afdelinger, haludvalg og forretningsudvalg.
Dagsorden var i henhold til vedtægterne. Der var ikke indkommet forslag.

 1. Valg af dirigent
  I lighed med tidligere år blev ikke valgt nogen.
 2. Formandens beretning for det forløbne år
  Omtalt blev den store aktivitet i afdelingerne og gode fælles arrangementer med julefest og idrættens dag.
  Fokus for hovedforeningen har igen været halprojektet med bl.a. et godt møde med på Søholm hvor projektet fra C F Møller blev valgt som det bedste at arbejde videre med.
  Et andet fokus for hovedforeningen har som altid været at sikre udgivelse af Riposten, hvor der godt kan bruges flere annoncer sådan at bladet mere kan hvile i sig selv.
  Idrætsforeningen holder kontakt med skolen bl.a. via at Niels Lyhne er inviteret med i skolebestyrelsen.
  Hovedforeningens økonomi er lille , men for mange år siden blev besluttet at pengene har det bedst i afdelingerne.
  Forretningsudvalget mangler nye medlemmer.
  Flemming fra håndbold var af FU indstillet til Idrætssamvirket som årets ildsjæl og blev blandt de 3 nominerede uden dog at blive udpeget. Men flot og berettiget med nomineringen.
 3. Hovedforeningens regnskab
  Blev godkendt uden bemærkninger. Opfordring til regnskab for haludvalget.
 4. Hovedforeningens budget
  Det blev vedtaget med uændret hovedforeningsbidrag på 30 kr for unge og 45kr for voksne idet drøftelse om forhøjelse blev udskudt.
 5. Forslag
  Der var ikke indkommet nogen.
 6. Valg af hovedformand
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Niels Lyhne.
 7. Valg af næstformand
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Simon U. Holm.
 8. Valg af kasserer
  Ingen andre har meldt sig så genvalg til Lone Weiss.
 9. Valg af sekretær
  Ingen valgt
 10. Valg af suppleanter
  Ingen valgte
 11. Valg af revisorer
  Genvalg til Villars Clausen og Ove Malling Beck
 12. Eventuelt
  Ikke noget at referere.

Som referent :
Niels Lyhne

Indrykket: 26-04-2019

Generalforsamling

Gymnastik: Oplæg om farlig leg og generalforsamling i SIF'en

jens-ole jensen.jpg

 På fotoet: JENS-OLE JENSEN, VIA UC, AARHUS

 

Oplæg om farlig leg og generalforsamling i SIF'en,

onsdag d. 10. april 2019 kl. 19.30. (Alle er velkomne).

 

Slip den farlige leg løs!

Den vilde og farlige leg, som udvikler børnenes fantasi og motorik, er forsvundet. Docent ph.d. Jens-Ole Jensen fra VIA University College sætter fokus på de vilde lege.

Jens-Ole Jensen vil give sit bud på og og lægge op til drøftelse af hvorfor vi skal slippe den faglige leg på børns egne præmisser fri – vel at mærke uden de voksnes behov for at overvåge og pakke børnene ind i vat.

”Det betyder meget for mig, at vores arbejde med at tænke leg, idræt og bevægelse på en helt ny måde nu bliver sat på dagsordenen. Især med alle de fantasiløse og ikkebørnevenlige legepladser, som eksisterer rundt omkring,” siger Jens-Ole Jensen.

Jens-Ole Jensen har tilbragt sit halve liv i en gymnastiksal. Her har han slået saltomortaler, øvet håndstand og nørdet med bensving. Interessen for gymnastik, krop og motorik har han taget med ind i voksenlivet. Selv om han stadig elsker gymnastik og husker følelsen af tilfredshed, når en øvelse efter lang tids træning lykkedes, har hans forskning fulgt en anden retning. Den retning hvor vildbasser kaster sig ud i leg, og hvor man gyser og mister jordforbindelsen. Den farlige leg, hvor man kan komme til skade, og den vilde leg, hvor man overskrider grænser og gør noget, der er lidt forbudt.

Jens-Ole Jensen har været en af drivkræfterne bag og er bestyrelsesformand for Motorikhallen i Risskov. Jens-Ole Jensen modtog for sit arbejde med den vilde og farlige leg i 2018 Jørn Møllers Legepris.

Jørn Møllers Legepris er oprettet til minde om Gerlev Idrætshøjskoles legeforsker Jørn Møller (1949-2009), hvis forskning bl.a. dannede grundlag for etableringen af Gerlev Legepark i 1998.

Efter oplæg og drøftelse afholdes generalforsamling i Stavtrup IF Gymnastik. Der serveres kaffe og the, samt hjemmebag til arrangementet.

 

Indrykket: 11-04-2019

Gymnastikopvisning i hallen

Gymnastikopvisning i Stavtruphallen
søndag d. 7. april 2019 kl. 11-15

Stavtrup IF gymnastik vil gerne invitere alle, der har lyst til at se nogle

af de fantastiske bevægelser, leg og spring, vi har lavet og arbejdet med

hele efteråret og vinteren.

 

Vi har sammensat et super godt program, hvis du ikke har mulighed for

at komme forbi hele dagen så duk op når du kan.

Alle i Stavtrup IF gymnastik glæder sig til at se dig.

 

Program for gymnastikopvisning 2019

Kl. 11.00 Indmarch - velkomst

Kl. 11.15 Familiefræs 2-3 år

Kl. 11.25 Familiefræs 3-4 år

Kl. 11.40 Familiefræs redskabsbane

Kl. 11.55 Spilophold 1+2

Kl. 12.05 Øvede spring - del 1

Kl. 12.15 3-4. klasse

Kl. 12.30 1. klasse

Kl. 12.40 2. Klasse

Kl. 12.55 Spring og rytme 4. klasse og ældre

Kl. 13.10 Øvede spring - del 2

Kl. 13.30 0. Klasse

Kl. 13.40 Fælles redskabsbane

Kl. 13.50 Tak til alle instruktører

Kl. 14.00 DGI Østjylland 10 – 14 holdet

Kl. 14.30 Fællessang og tak for i dag

 

Betaling i døren

Husk lige penge eller betal med mobilepay 111 40:

ENTRE 35,- /pers.

Indrykket: 08-04-2019

Vi har startet Krea-hold på Søholm

Krea hold: Tirsdag kl. 9.30-11.50 på Søholm

Indrykket: 14-03-2019

Kalenderen er opdateret

Gymnastik foreningens kalender er opdateret med de forskellige aktiviteter, der foregår indenfor gymnastikken i årets løb

Se venligst den opdaterede kalender under 'gymnastik' i menuen øverst og derefter 'kalender' i menuen til venstre

Indrykket: 20-08-2018
© 2018 Stautrup IF
Website Security Test